Lukáš - Šumperk

2014

První z restaurované trojice soch Evangelistů stojících opodál farního kostela v Šumperku. Převoz byl nutný z důvodu náhrady druhotných podstavců za nové architektonické prvky. Restaurování na soše probíhalo po transferu standardně, čištění bylo náročné z důvodu nanesení tenké vrstvy epoxidových tmelů ve spodní části. Nové kamenné architektonické prvky zhotovili z vyhnánovského pískovce akademický sochař a restaurátor Filip Novotný a kameník Martin Šafka. Tvarově vyšly tyto prvky - římsa s nástavcem, podstavec a sokl - z architektonických prvků vedle stojících soch Evangelistů Marka a Matouše