Šebestián

2014

Socha sv. Šebestiána stojí spolu se sochou sv. Jana Nepomuckého před zámkem v Paskově. Restaurovány byly obě sochy - metody a postupy byly standardní. Po transferu socha do ateliéru (byly zhotoveny nové betonové základy) proběhlo pečlivé očištění povrchu od penetrovaných nečistot a biologického napadení povrchu nižšími rostlinami. Poté následovala pečlivá konsolidace hrubozrného pískovce a doplnění chybějících částí. Závěrem byla provedena lazůrní barevná retuš a závěrečná povrchová úprava kamene hydrofobizací. Kovové atributy repasoval (svatozář sv. Šebestiána) a nově dle předloh zhotovil (šípy a svatozář sv. Jana Nepomuckého) ing. Ondřej Šimek z Jindřichova Hradce.