Matouš - Šumperk

2015

Práce na pískovcové soše (maletínský pískovec) probíhaly současně s vedle stojící sochou Evangelisty Marka. Obě sochy byly demontovány a restaurovány v ateliéru, poté byly navráceny na původní místa, na předem připravené nové betonové základy. Restaurátorský proces zahrnoval standardní postupy, metody a materiály, složitější bylo čištění povrchu, neboť v minulosti, při poslední opravě soch, došlo k masivnímu přetření povrchu slabou vrstvou epoxidové pryskyřice, z níž bylo provedeno množství druhotných doplňků. zejména ve spodních partiích byl kamenný povrch soch značně znehodnocen. Na obou sochách bylo doplněno mnoho plastických defektů pomocí tradiční kamenické metody - vsazením kamenných plomb, tzv. "filuňků".

Práce byly prováděny společně s MgA. Filipem Novotným, akademickým sochařem a restaurátorem z Prahy.