Katedrála - Ostrava

2015

Restaurátorský proces probíhal v lednu - květnu 2015 a zahrnoval jak kamenné součásti sochařské výzdoby katedrály - sousoší Kalvárie z mušlového pískovce mezi věžemi (ve výšce 30 metrů) a dvojici soch sv. Josefa a sv. Aloise z hořického pískovce v nikách, tak i šestnáctimetrový tympanon s osmi figurami z umělého kamene na bázi cementu a erb olomouckého biskupa z téhož materiálu. Autorství je připisovánu excelentnímu vídeňskému sochaři Kaufungenovi. Všechny památky byly překryty silnou vrstvou fasádní barvy, pod níž bylo silné znečištění prachovými depozity. Povrch byl v minulosti přetřen vrstvou cementového pačoku, jednak kolem druhotných doplňků a pak také na velkých plochách především v zadní části Kalvárie. Čištění spočívalo v řádném opláchnutí barvy a pak v mechanickém osekání a ojehlování veškerých cementových doplňků a přetěrů. Následovala konsolidace vápence i pískovce adekvátními konsolidanty Remmers a pak složitá tvarová rekonstrukce na speciální stáčené nerezové armatury Saver brut profile. Závěrem bylo provedeno barevné sjednocení všech sochařských památek na fasádě - po dohodě s investorem a památkáři - silikátovým nátěrem Keim.