Panna Marie - Vidnava

2013

Kompletní restaurátorský zásah zahrnoval standardní přístupy a metody. Postupně byly očištěny především prachové depozity penetrované do kamene, sejmuty byly všechny kovové atributy, jejichž restaurování provedl Ing. Ondřej Šimek z Jindřichova Hradce. Uvolněna byla hlava Ježíška, odtržena trhlinou. Po konsolidaci kamene proběhlo doplnění chybějících částí minerálními tmely, na pískovcové soše odlišnými než na žulových architektonických prvcích. Závěrem byla provedena barevná retuš doplněných míst a finální povrchová úprava hydrofobizací. Součástí zásahu byla také repase kovového plůtku.